Väestö 2015-2040

Tiedoissa yhdistetään toteuma 2015-2018 ja ennakkotieto vuodelta 2019 sekä ennuste vuoteen 2040.