Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kuntaranking.fi palvelun rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Kuntaranking.fi

2. Rekisterin nimi
Kuntaranking.fi asiakasrekisteri.

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, jo kaikkia asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti.

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on asiakassuhteen hoitaminen, palvelun toimintaan liittyvien palveluiden kehittäminen, tarjoaminen ja tuotanto ja markkinointi sekä viestintä. Rekisterin tietoja käytetään palvelun kehittämiseen, tutkimukseen ja tilastointiin, sekä kuntapalveluiden markkinointiin ja kehitystyöhön.

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaasta rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: sähköpostiosoite, sukupuoli, syntymävuosi, syntymäkunta, kotikunta sekä mahdolliset kunta-arvioinnit muuttujineen.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme palvelusta syntynyttä dataa tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, markkinointiin, tuotekehitykseen. Kuntien arviointitietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille.

6. Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.